วัสดุ POM คืออะไร?

วัสดุ POM หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าอะซีตัล (รู้จักกันในชื่อทางเคมีว่าพอลิออกซีเมทิลีน) มีโคพอลิเมอร์ชื่อ POM-C Polyacetal plasticมีอุณหภูมิการทำงานต่อเนื่องตั้งแต่ -40 ° C ถึง +100 ° C
ไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเครียดจากการแตกร้าวโดยพิจารณาจากความเหนียวของแท่งโพลีอะซีตัล POM-C รวมกับความเสถียรในมิติที่สูงโคโพลีเมอร์ POM-C Polyacetal มีความคงตัวทางความร้อนสูงและทนต่อสารเคมี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวางแผนการใช้ POM-C จะต้องพิจารณาถึงความเสถียรของไฮโดรไลติกที่เพิ่มขึ้นและความต้านทานการสัมผัสของตัวทำละลายหลายชนิดด้วยเช่นกัน
7 - 副本 Nylon Sleeve (14) Nylon Rod (6)

เวลาที่โพสต์:-24 เมษายน-2022